Kako lahko preprečiš, da po eni uri ne pozabiš več kot polovico naučene snovi?

Po eni uri učenja pozabiš že polovico naučene snovi

Nemški psiholog Hermann Ebbinghaus, ki se je v 19. stoletju ukvarjal z zakonitostmi ohranjanja in pozabljanja informacij, je na podlagi svojih ugotovitev oblikoval krivuljo pozabljanja (Forgetting Curve). 🤔

Iz krivulje na sliki spodaj je razvidno, da eno uro po učenju pozabiš že več kot polovico naučne snovi, po enem dnevu pa že več kot 70 %😱

Krivulja pozabljanja namreč v prvih dveh dneh najbolj strmo pada (del, ki je obarvan rdeče), po dveh dneh postaja bolj položna. Iz krivulje lahko torej razberemo, da če en mesec ne bomo ponovili predelane učne snovi, jo bomo ohranili le v še okrog 20 %🤦‍♂️

krivulja pozabljanja

Ok, ampak, kaj lahko narediš, da to preprečiš?

Graf spodaj prikazuje, da je krivulja pozabljanja veliko bolj položna, če naučeno gradivo ponavljaš v presledkih (Spaced Learning) in s tem izboljšaš svoj spomin.

Torej …

Če predelano učno snov ponoviš po enem dnevu, bo postala krivulja pozabljanja bolj položna. Če snov ponoviš spet naslednji dan, bo še bolj položna in po treh dneh bo proces pozabljanja začel potekati prav po polžje🐌

Ja, res se ti zato splača vsako učno snov ponoviti vsaj trikrat. Četrto in peto ponavljanje po nekaj tednih pa ti bo preprečilo še tisto malo pozabljanja in naučeno snov lahko ohraniš leta in leta. No, ali pa vsaj do mature. 😉

krivulja pozabljanja postane položna z več ponovitvami
    Previous article Next article