Politika zasebnosti

Nazadnje posodobljeno 7. marca 2024 

1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

1.1. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

1.1.1. Upravljavec osebnih podatkov je ponudnik storitve TSW:

 • Naziv: Sparta d.o.o.
 • Poslovni naslov: Za Mošenikom 12, 4290 Tržič
 • Matična številka: 6474055000
 • Davčna številka: SI90978633
 • Spletna stran: thesmartestway.com
 • Elektronski naslov: hello@thesmartestway.com

  1.2. VRSTE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO

  1.2.1. Obiskovalci spletnega mesta TSW
  Upravljavec obdeluje osebne podatke o obiskovalcih spletnega mesta TSW na podlagi privolitve, dane na spletnem naslovu thesmartestway.com za potrebe obveščanja o novostih in aktualnostih, vezanih na izvajanje spletne storitve TSW.

  Upravljavec pridobiva in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov o posameznikih:

  • ime in priimek,
  • elektronski naslov,
  • naziv šole oz. izobraževalne ustanove,
  • izobraževalni program,
  • razred,
  • letnik,
  • leto vpisa v program.

    1.2.2. Kupci izdelkov v spletni trgovini
    Upravljavec obdeluje osebne podatke o kupcih izdelkov v spletni trgovini, ki ob nakupu še niso imetniki uporabniškega računa v storitvi TSW na podlagi privolitve posameznika, danega v postopku nakupa posameznega izdelka. Z nakupom ponudnik storitve TSW kreira uporabniški račun, s čimer kupec postane registriran uporabnik in zanj veljajo pogoji varstva osebnih podatkov iz poglavja 5.1. REGISTRACIJA UPORABNIŠKEGA RAČUNA TSW.

    1.2.3. Uporabnikih storitve TSW in njihovih skrbnikih, kadar je slednje potrebno
    Upravljavec obdeluje osebne podatke o uporabnikih storitve TSW in njihovih skrbnikih, kadar je slednje potrebno na podlagi pogodbenega razmerja, ki se vzpostavi z registracijo uporabniškega računa.

    Upravljavec pridobiva in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov o uporabnikih storitve TSW in njihovih skrbnikih, kadar je slednje potrebno:

    • ime in priimek,
    • kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka),
    • podatki o zakonitem zastopniku ali skrbniku posameznika,

      1.3. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

      1.3.1. Upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov za namene:

      • Izvajanja ukrepov za sklenitev pogodbe o uporabi spletne storitve TSW ali samo izvajanje pogodbe o uporabi spletne storitve TSW,
      • neposrednega komuniciranja s posamezniki za potrebe izvajanja pogodbe,
      • obveščanja posameznika o novostih in aktualnosti, vezanih na izvajanja spletne storitve TSW,
      • obveščanja posameznika o delovanju storitev ponudnika storitve TSW,
      • obveščanja in informiranja posameznikov o dogodkih, aktualnostih in drugih aktivnosti, ki jih organizira upravljavec,
      • obveščanja uporabnika o novostih in nasvetih na področju izobraževanja,
      • neposrednega trženja storitev in izdelkov upravljavca.

        1.4. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

        1.4.1. Poleg upravljavca osebne podatke posameznikov v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci. To so pravne osebe, ki nudijo administrativno, strokovno in tehnično pomoč za izvajanje spletne storitve TSW.

        1.4.2. Upravljavec ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov z obdelovalci, ki zagotavljajo zgoraj navedene storitve.

        1.5. HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

        1.5.1. Osebni podatki o obiskovalcih spletnega mesta TSW, ki se obdelujejo na podlagi privolitve, dane na spletnem mestu TSW za potrebe obveščanja in izpolnjevanja ostalih namenov obdelave, se hranijo najdlje 15 dni od preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

        1.5.2. Osebni podatki o kupcih izdelkov v spletni trgovini, ki niso imetniki uporabniškega računa v storitvi TSW, se hranijo toliko časa, kot je to potrebno za namen obdelave. Rok hrambe se lahko razlikuje glede na veljavno področno zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavni področji zakoni določajo obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, upravljavec izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega roka hrambe.

        1.5.3. Osebni podatki o uporabnikih storitve TSW in njihovih skrbnikih, kadar je slednje potrebno, ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še pet let po prenehanju le-tega.

        1.6. PRAVICE POSAMEZNIKOV

        1.6.1. Upravljavec posameznikom zagotavlja vse pravice skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

        1.6.2. Posamezniki lahko od upravljavca pričakujejo uresničevanje naslednjih pravic:

        • lasten nadzor nad svojimi osebnimi podatki,
        • možnost popravka ali spremembe osebnih podatkov,
        • možnost omejitev obdelave osebnih podatkov,
        • trajni izbris osebnih podatkov,
        • prenos osebnih podatkov ter
        • izvrševanje pravice do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov.

          1.6.3. Posameznik lahko svoje pravice uresničuje s pisno zahtevo, posredovano na elektronski naslov: hello@thesmartestway.com.

          1.6.4. Upravljavec se zavezuje posredovati informacije oziroma odgovoriti na posameznikovo zahtevo v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 30 dneh od prejema zahteve.

          1.6.5. Zoper ravnanja upravljavca je posamezniku zagotovljena tudi pravica do ugovora ali pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

          1.6.5.1. Na območju Republike Slovenije je nadzorni organ: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

          1.7. AVTOMATIZIRANO ODLOČANJE

          Upravljavec ne sprejema odločitev, ki bi temeljile na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov posameznikov in ne izvaja profiliranja posameznikov.