Kako lahko asociativno učenje izkoristiš za kakšen dodaten večerni izhod?

učenje kot raziskovanje novih stvari

Kot otrok si se verjetno hitro naučil, da če položiš roko na vroč štedilnik, se boš opekel. Na ta način si vročino povezal z bolečino in se naučil, da se rok ne postavlja na štedilnik. 🔥 

To je tipičen primer asociativnega učenja.

Torej, stil učenja, ki se zgodi, ko se dva nepovezana elementa (npr. predmeti, slike, zvoki, ideje in/ali vedenja) povežeta v tvojih možganih skozi proces, znan kot pogojevanje. 🔗

Kako pogosto pa pospravljaš svojo sobo?

Upam si trditi, da bi jo zagotovo bolj pogosto, v primeru, da bi bil za to nagrajen z dodatnim izhodom za vikend ali pa da bi lahko po tem opravilu gledal svojo najljubšo TV serijo.

Po drugi strani pa, če te starši za pospravljanje sobe ne bi nikoli nagradili, pospravljanja ne bi pogojeval z nečim dobrim, zato tudi tvoja raven motivacija ne bi bila tako visoka.

Torej, mogoče ne bi bilo tako slabo te teorije o asociativnem učenju predstaviti staršem, se strinjaš? 😜

Previous article Next article